Резалта започва трети проект за енергийна модернизация на град Любляна

На 27.07.2020 г. Резалта и град Любляна подписаха споразумението за третия проект за енергийна модернизация на град Любляна. Проектът включва 27 общински сгради, от които 17 ще подлежат на цялостна енергийна модернизация и 10 на частична модернизация.

Целта на публично-частното партньорство е да оптимизира енергийната ефективност, да намали потреблението и емисиите на CO2, посредством различни мерки, които също ще подобрят комфорта на клиентите и служителите. Обновените сгради включват училища, детски градини, спортни центрове и закрита арена. Мерките, които ще бъдат приложени, включват обновяване на ОВК системи, подмяна на вътрешно осветление с по-енергийно ефективно оборудване, подмяна на съществуващи отоплителни системи със системи, които ще използват възобновяеми енергийни източници, подмяна на прозорци и врати, обновяване на фасади , изолацията на покривите. Нови 9 700 LED осветителя ще заменят неефективните осветителни системи, а 29 000 м2 фасадна и покривна изолация ще бъдат реновирани.

Реализираните мерки ще доведат до 4655 MWh икономия на енергия годишно, което е еквивалент на потреблението на енергия от 274 домакинства. Тези мерки за енергийна ефективност ще намалят емисиите на CO2 с 968 тона годишно. За сравнение, 46 000 дървета са необходими, за да абсорбират това количество CO2 от атмосферата за една година.

Общите резултати от въведените мерки при първия проект за модернизиране на енергийните системи на град Любляна, завършен през 2018 г., и вторият проект, завършен през 2019 г., възлизат на 14 970 MWh спестена енергия годишно, като годишното намаляване на емисиите на CO2 възлиза на 4 383 тона. Тази поредица от проекти са еталон за подобряване на енергийната ефективност в общините в цяла Европа и са в унисон с имиджа на Любляна като Европейска зелена столица (2016).

Енергийната модернизация се осъществява като част от публично-частно партньорство между град Любляна и консорциума между Резалта и Петрол. При този модел проектът генерира финансови спестявания за публичния партньор, които след това се използват за изплащане на проекта.

Предимство на модела на публично-частно партньорство е, че градът ще се възползва незабавно от спестяванията и ще ги използва за погасяване на  задълженията към частните партньори през 15-годишния период на договора. След изтичане на договора, град Любляна ще се възползва от пълните ползи от постигнатите икономии на енергия. Резалта и Петрол също така ще предоставят управление и поддръжка на оборудването и системите, инсталирани като част от енергийната оптимизация, докато трае договора. Общата стойност на проекта е 16,9 милиона евро, като консорциумът осигурява 51% от финансирането. Останалата част от инвестицията ще осигурят Кохезионният фонд на ЕС, Република Словения и град Любляна.

Лука Комазец, изпълнителен директор на Резалта, заяви:

„Третата енергийна оптимизация на град Любляна е доказателство, че устойчивостта е постоянен ангажимент, а не еднократна инвестиция. Енергийната ефективност в различните си приложения винаги предлага възможност за подобряване и огромен потенциал за спестявания и по-добри условия на труд и живот - изключително обнадеждаващо е, че град Любляна признава това и за нас е чест, че отново бяхме избрани да придружим града на Любляна в прехода си към въглеродно неутрален град. "

Следете новостите.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Общи правила и условия.

Абонирайки се за нашия бюлетин, се съгласявате да получавате на електронната си поща съобщения от Резалта д.о.о. Целта на бюлетина е да информира посетителите на интернет страницата ни, нашите партньори, клиенти и широката общественост за дейността на Резалта, новите ни проекти, развития, предстоящи събития, както и новини във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници. Публикуваме бюлетина най-често веднъж месечно, като са възможни изключения при непредвидени, но важни новини. Запазваме си правото да променим или спрем да издаваме бюлетина по всяко време и без предварително да ви информираме. Поверителността на вашата информация е много важна за нас и никога няма да я предоставим или продадем на трети страни. Имате възможност да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време.