ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Как работи?

Публично-частното партньорство (ПЧП) по същество е ESCO модел, приложен в публичния сектор. Публичният партньор обявява търг за избор на частен партньор с цел енергийно модернизиране – осветление, отопление, охлаждане и др. Частният партньор предлага решение и след сключване на договора се ангажира с осъществяването на проекта от начало до край. Това означава финансиране, изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка за срока на договора. Всички рискове се поемат от частния партньор, като той гарантира постигането на спестявания на публичния партньор. Инвестицията се изплаща от страна на публичния партньор за сметка на постигнатите спестявания.

Предложение в отговор на тръжна процедура
Предложение в отговор на тръжна процедура
Финансиране
Финансиране
Внедряване на проект
Внедряване на проект
Експлоатация и поддръжка
Експлоатация и поддръжка

За да научите повече какво казват международните експерти и представителите на публичния сектор за ползите от публично-частните партньорства в Сърбия, можете да свалите публикацията на Търговско-промишлената палата на Сърбия.  

Повече информация?

Свалете подробности за осъществени проекти.

Общи правила и условия.

Абонирайки се за нашия бюлетин, се съгласявате да получавате на електронната си поща съобщения от Резалта д.о.о. Целта на бюлетина е да информира посетителите на интернет страницата ни, нашите партньори, клиенти и широката общественост за дейността на Резалта, новите ни проекти, развития, предстоящи събития, както и новини във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници. Публикуваме бюлетина най-често веднъж месечно, като са възможни изключения при непредвидени, но важни новини. Запазваме си правото да променим или спрем да издаваме бюлетина по всяко време и без предварително да ви информираме. Поверителността на вашата информация е много важна за нас и никога няма да я предоставим или продадем на трети страни. Имате възможност да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време.