ДЕЙНОСТ

Решаваме проблеми. Чрез максимизиране на енергийната ефективност можем да намалим производствените ви разходи и въглеродните емисии, да подобрим комфорта за служителите и гостите ви, и най-важното – да ви помогнем да спестите пари. Разработваме проекти за енергийна ефективност въз основа на задълбочени анализи на консумацията и енергийните ви потребности. След това наш екип от инженери внедрява проекта в договорената времева рамка и с минимални неудобства и прекъсвания на работата ви. Поддържаме и оперираме инсталираното оборудване за срока на договора.

Можем да постигнем конкретни резултати без да е необходимо да правите инвестиционни разходи, тъй като освен инженерните дейности, ние също и финансираме проектите. След като проектът е пуснат в експлоатация, ни заплащате за сметка на спестяванията, постигнати от подобрената енергийна ефективност и намалените разходи.

Резалта разработва и мащабни проекти, ползващи възобновяеми източници на енергия. Целта ни е да увеличим дела на възобновяемите източници в енергийния микс във всяка държава, в която работим. Надяваме се проектите за възобновяема енергия и енергийна ефективност на частни компании и публични институции да допринесат за опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Можете да намерите повече информация за различните услуги, чрез които помагаме на нашите клиенти да постигнат енергийните си цели, по-долу.

Намалете енергийните си разходи
Намалете енергийните си разходи
Финансирайте проекта си за енергийно обновяване
Финансирайте проекта си за енергийно обновяване
Намалете въглеродните емисии
Намалете въглеродните емисии
Осъществете проекта си с възобновяеми енергийни източници
Осъществете проекта си с възобновяеми енергийни из

Намалете енергийните си разходи

Целта ни е да идентифицираме, финансираме и внедрим правилните решения, които да позволят на клиентите ни да сведат до минимум енергийните си разходи, да оптимизират процесите където е приложимо и да постигнат възможно най-високи спестявания. Резалта може да намали енергийните ви разходи в различни сфери като отопление, охлаждане, потребление на ел. енергия, осветление, паропроизводство и много други. 

reduce energy costs

Финансирайте проекта си за енергийно обновяване

Всеки клиент, с който разговаряме, изразява силно желание да подобри енергийната си ефективност и устойчивост. Наличните ресурси обаче често са ограничени и много компании и институции се затрудняват да инвестират в подобни проекти. Ние финансираме проекти в частния и публичния сектор, които след това клиентите ни заплащат от постигнатите бъдещи спестявания. От първия ден, в който проектът е в експлоатация, клиентите ни получават определена част от спестяванията, без да са похарчили нито лев от бюджета си. След изтичане на нашия договор, клиентите получават пълния обем спестявания, постигнати в резултат от внедряване на проекта.

Financing

Намалете въглеродните емисии

Голяма част от решенията ни ползват възобновяеми източници на енергия. Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници е сред най-бързите начини да получите спестявания и по-добра ефективност, и не на последно място – да постигнете екологичните си цели. Дори в случаите, в които този преход вече е осъществен частично, технологичният напредък позволява прилагането на още по-добри и ефективни решения. По-ниските въглеродни емисии оказват благоприятно влияние върху околната среда и качеството на живот в околните населени места. 

reduce co2 emissions

Осъществете проекта си с възобновяеми енергийни из

С ангажимент към опазване на околната среда за бъдещите поколения и подпомагане на устойчивия икономически растеж, разработваме големи проекти за възобновяеми енергийни източници в различни области: когенерация, биогаз, сметищен газ, термопомпи с голяма мощност и др.
Прилагаме нашия опит при идентифициране на оптималните проекти, които да бъдат разработени и внедрени, за да използват по най-ефективен и ефикасен начин местните природни ресурси.

Разработваме, финансираме, изграждаме и внедряваме проекта. Когато проектът е в експлоатация, поемаме грижата за поддръжка и управление.
 

Renewable energy

 

ЕСКО модел

Повече информация относно възможностите за финансиране за клиенти от частния сектор.

ПЧП модел

Повече информация относно възможностите за финансиране за клиенти от публичния сектор.

Повече информация?

Свалете подробности за осъществени проекти.

Общи правила и условия.

Абонирайки се за нашия бюлетин, се съгласявате да получавате на електронната си поща съобщения от Резалта д.о.о. Целта на бюлетина е да информира посетителите на интернет страницата ни, нашите партньори, клиенти и широката общественост за дейността на Резалта, новите ни проекти, развития, предстоящи събития, както и новини във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници. Публикуваме бюлетина най-често веднъж месечно, като са възможни изключения при непредвидени, но важни новини. Запазваме си правото да променим или спрем да издаваме бюлетина по всяко време и без предварително да ви информираме. Поверителността на вашата информация е много важна за нас и никога няма да я предоставим или продадем на трети страни. Имате възможност да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време.